Sau khi hình thành golden cross, giá Ethereum có thể sẵn sàng phá vỡ $ 300

Các thị trường tiền điện tử tổng hợp đã bị khóa chặt trong một xu hướng tăng trong vài tuần qua, chủ yếu là do hàng loạt sự tăng vọt của Bitcoin đã đưa nó từ mức thấp gần $ 4,000 lên mức cao $ 8,400. Sự tăng vọt này đã cho phép các loại tiền điện tử khác, bao gồm Ethereum (ETH), cũng thiết lập một khoảng cách giữa giá hiện tại và mức thấp gần đây của chúng.

Mặc dù các điều kiện thị trường đã được cải thiện đáng kể do đà tăng này, để Ethereum và các loại tiền điện tử khác tăng cao hơn, điều quan trọng là BTC tiếp tục tăng cao hơn và xâm nhập vào khu vực $ 8,000.

Giá Ethereum phải vượt qua ngưỡng kháng cự tại $ 260 để phá vỡ $ 300

Tại thời điểm viết bài, Ethereum đang giao dịch giảm hơn 5% với mức giá hiện tại là $ 242, giảm so với mức cao hàng ngày là $ 255 đã được thiết lập sớm hôm nay.

Trong khi nhìn vào biểu đồ của Ethereum trong tháng qua, nó đã có thể tăng từ mức thấp $ 155 lên mức cao $ 275, trước khi giảm nhẹ và ổn định ở mức giá hiện tại.

Việc ETH có tiếp tục tăng cao hơn trong tương lai gần hay không phụ thuộc khá nhiều vào việc Bitcoin có thể vượt qua khu vực thấp $ 8,000 hay không, điều này đã được chứng minh là mức kháng cự đối với tiền điện tử.

Mayne, một nhà phân tích nổi tiếng trên Twitter, đã nói về cả Bitcoin và Ethereum trong một tweet gần đây, lưu ý rằng BTC cần phải duy trì trên $ 7,884 và ETH cần vượt qua $ 260 để hai loại tiền điện tử tiếp tục mở rộng đà tăng.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *